Loading...

กองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

Office of the State Land Management

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด
ว่าที่ ร.ต.พีรพล มั่นจิตต์ ผอ.กปร. เป็นวิทยากรอธิปรายเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐตามมาตรการของ กบร. ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

ว่าที่ ร.ต.พีรพล มั่นจิตต์ ผอ.กปร. เป็นวิทยากรอธิปรายเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐตามมาตรการของ กบร. ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 28 พ.ย.61 ว่าที่ ร.ต.พีรพล มั่นจิตต์ ผอ.กปร.และนายมูฮัมหมาด ยังหะสัน ผอ.ส่วนประสานการแก้ไขปัญหาฯ กปร. เป็นวิทยากรอธิปรายเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐตามมาตรการของ กบร. ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของ จ.ร้อยเอ็ด และ จ.มหาสารคาม จำนวน 190 คน ในโครงการสนับสนุนแผนงานการจัดการปัญหาที่ดินทำกินในหน้าที่ฝ่ายปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รุ่นที่ 1 ซึ่งจัดโดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายเลิศบุศย์ กองทอง รอง ผวจ.ร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมดังกล่าว

3 ธ.ค. 61

การจัดประชุมสัมมนาฯ

ดูทั้งหมด
วันที่ 5 มิ.ย.61 ว่าที่ ร.ต.พีรพล มั่นจิตต์ ผอ.กปร.และคณะเจ้าหน้าที่ กปร.ได้ดำเนินโครงการบูรณาการการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐร่วมกับที่ทำการปกครองจังหวัดและศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงราย

วันที่ 5 มิ.ย.61 ว่าที่ ร.ต.พีรพล มั่นจิตต์ ผอ.กปร.และคณะเจ้าหน้าที่ กปร.ได้ดำเนินโครงการบูรณาการการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐร่วมกับที่ทำการปกครองจังหวัดและศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงราย

วันที่ 5 มิ.ย.61 ว่าที่ ร.ต.พีรพล มั่นจิตต์ ผอ.กปร.และคณะเจ้าหน้าที่ กปร.ได้ดำเนินโครงการบูรณาการการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐร่วมกับที่ทำการปกครองจังหวัดและศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยช่วงเช้าเป็นการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน กบร.จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีปลัดจังหวัดเป็นเลขานุการ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของ กบร.จังหวัด โดยมีนายภาสกร บุญญลักษณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน

5 มิ.ย. 61