Loading...

กองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

Office of the State Land Management

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด
วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. คณะเจ้าหน้าที่ของ กปร.  เข้าร่วมการอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจากหลักสูตร จิตอาสา 904 หลักสูตรประจำ “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ อาคารจักรพันธุ์ เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. คณะเจ้าหน้าที่ของ กปร. เข้าร่วมการอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจากหลักสูตร จิตอาสา 904 หลักสูตรประจำ “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ อาคารจักรพันธุ์ เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. คณะเจ้าหน้าที่ของ กปร. เข้าร่วมการอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจากหลักสูตร จิตอาสา 904 หลักสูตรประจำ “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ อาคารจักรพันธุ์ เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

13 มี.ค. 62

การจัดประชุมสัมมนาฯ

ดูทั้งหมด
วันที่ 5 มิ.ย.61 ว่าที่ ร.ต.พีรพล มั่นจิตต์ ผอ.กปร.และคณะเจ้าหน้าที่ กปร.ได้ดำเนินโครงการบูรณาการการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐร่วมกับที่ทำการปกครองจังหวัดและศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงราย

วันที่ 5 มิ.ย.61 ว่าที่ ร.ต.พีรพล มั่นจิตต์ ผอ.กปร.และคณะเจ้าหน้าที่ กปร.ได้ดำเนินโครงการบูรณาการการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐร่วมกับที่ทำการปกครองจังหวัดและศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงราย

วันที่ 5 มิ.ย.61 ว่าที่ ร.ต.พีรพล มั่นจิตต์ ผอ.กปร.และคณะเจ้าหน้าที่ กปร.ได้ดำเนินโครงการบูรณาการการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐร่วมกับที่ทำการปกครองจังหวัดและศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยช่วงเช้าเป็นการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน กบร.จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีปลัดจังหวัดเป็นเลขานุการ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของ กบร.จังหวัด โดยมีนายภาสกร บุญญลักษณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน

5 มิ.ย. 61