Loading...

กองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

Office of the State Land Management

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ได้มีการประชุม กบร.จังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องประชุมสุรินทร์ภักดี ศาลากลางจังหวัดสุรินทรื โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด นายอรรถพร สิงหวิชัย เป็นประธาน ซึ่งนางยุพา คำมา ผู้แทนเลขานุการ กบร. ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ได้มีการประชุม กบร.จังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องประชุมสุรินทร์ภักดี ศาลากลางจังหวัดสุรินทรื โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด นายอรรถพร  สิงหวิชัย เป็นประธาน ซึ่งนางยุพา  คำมา ผู้แทนเลขานุการ กบร. ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ได้มีการประชุม กบร.จังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องประชุมสุรินทร์ภักดี ศาลากลางจังหวัดสุรินทรื โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด นายอรรถพร  สิงหวิชัย เป็นประธาน ซึ่งนางยุพา  คำมา ผู้แทนเลขานุการ กบร. ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย

แกลเลอรี่