Loading...

กองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

Office of the State Land Management

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ได้มีการประชุม กบร.จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ นายธนู บุญเลิศ เป็นประธาน และนางยุพา คำมา ในฐานะผู้แทนเลขานุการ กบร. ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ได้มีการประชุม กบร.จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ นายธนู  บุญเลิศ เป็นประธาน และนางยุพา  คำมา ในฐานะผู้แทนเลขานุการ กบร. ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ได้มีการประชุม กบร.จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ นายธนู  บุญเลิศ เป็นประธาน และนางยุพา  คำมา ในฐานะผู้แทนเลขานุการ กบร. ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว 

แกลเลอรี่