Loading...

กองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

Office of the State Land Management

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. มีการประชุม กบร.จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมแควน้อย ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายวิสิษฎ์ พวงเพชร ปลัดจังหวัด ทำหน้าที่เป็นประธาน และมีผู้แทนเลขานุการ กบร. เข้าร่วมประชุมด้วย ทั้งนี้มีเรื่องเพื่อพิจารณา 8 เรื่อง จำนวนทั้งสิ้น 401 แปลง

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560  เวลา 13.30 น.  มีการประชุม กบร.จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมแควน้อย ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายวิสิษฎ์  พวงเพชร ปลัดจังหวัด ทำหน้าที่เป็นประธาน  และมีผู้แทนเลขานุการ กบร. เข้าร่วมประชุมด้วย ทั้งนี้มีเรื่องเพื่อพิจารณา 8 เรื่อง  จำนวนทั้งสิ้น 401 แปลง

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560  เวลา 13.30 น.
 มีการประชุม กบร.จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมแควน้อย ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายวิสิษฎ์  พวงเพชร ปลัดจังหวัด ทำหน้าที่เป็นประธาน  และมีผู้แทนเลขานุการ กบร. เข้าร่วมประชุมด้วย
ทั้งนี้มีเรื่องเพื่อพิจารณา 8 เรื่อง 
จำนวนทั้งสิ้น 401 แปลง

แกลเลอรี่