Loading...

กองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

Office of the State Land Management

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วันที่ 14 กันยายน 2560 นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการประชุม กบร.จังหวัดลำพูนครั้งที่2 / 2560 ณห้องประชุมหริภุญชัยศาลากลางจังหวัดลำพูนโดยมีนางสาวณัฐภา มากขุน เป็นผู้แทนเลขา กบร.พร้อมด้วยนายชัชวาลย์ ชานุวัฒน์

วันที่ 14 กันยายน 2560 นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการประชุม กบร.จังหวัดลำพูนครั้งที่2 / 2560 ณห้องประชุมหริภุญชัยศาลากลางจังหวัดลำพูนโดยมีนางสาวณัฐภา มากขุน เป็นผู้แทนเลขา กบร.พร้อมด้วยนายชัชวาลย์ ชานุวัฒน์

วันที่ 14 กันยายน 2560 นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการประชุม กบร.จังหวัดลำพูนครั้งที่2 / 2560 ณห้องประชุมหริภุญชัยศาลากลางจังหวัดลำพูนโดยมีนางสาวณัฐภา มากขุน เป็นผู้แทนเลขา กบร.พร้อมด้วยนายชัชวาลย์ ชานุวัฒน์ 

แกลเลอรี่