Loading...

กองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

Office of the State Land Management

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. จังหวัดระนอง จัดการประชุม กบร.จังหวัดระนอง ครั้งที่ 1/2561 ณ ศาลากลางจังหวัดระนอง ซึ่งนายสุเทพ วงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานการประชุม โดยนายสุริยา ศรียะพงศ์ ผอ.สกร.2 เป็นผู้แทนเลขานุการ กบร. เข้าร่วมประชุมด้วย

วันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. จังหวัดระนอง จัดการประชุม กบร.จังหวัดระนอง ครั้งที่ 1/2561 ณ ศาลากลางจังหวัดระนอง ซึ่งนายสุเทพ  วงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานการประชุม โดยนายสุริยา  ศรียะพงศ์ ผอ.สกร.2 เป็นผู้แทนเลขานุการ กบร. เข้าร่วมประชุมด้วย

วันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. จังหวัดระนอง จัดการประชุม กบร.จังหวัดระนอง ครั้งที่ 1/2561 ณ ศาลากลางจังหวัดระนอง ซึ่งนายสุเทพ  วงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานการประชุม โดยนายสุริยา  ศรียะพงศ์ ผอ.สกร.2 เป็นผู้แทนเลขานุการ กบร. เข้าร่วมประชุมด้วย

โดยที่ประชุมมีเรื่องพิจารณา จำนวน 2 เรื่อง

และเวลา 14.00 น. ผู้แทนเลขานุการ กบร. พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแหลมสน จังหวัดระนอง ร่วมตรวจสอบพื้นที่แปลงพิพาท "อันดามัน บีช รีสอร์ท" ซึ่งออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) ทับซ้อนพื้นที่อุทยานแห่งชาติแหลมสน

แกลเลอรี่