Loading...

กองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

Office of the State Land Management

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

โครงการบูรณาการการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและที่ทำการปกครองจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ จังหวัดชัยภูมิ

โครงการบูรณาการการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและที่ทำการปกครองจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ จังหวัดชัยภูมิ

โครงการบูรณาการการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและที่ทำการปกครองจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ จังหวัดชัยภูมิ

แกลเลอรี่