Loading...

กองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

Office of the State Land Management

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. นายสุริยา ศรียะพงศ์ ผอ.สกร.2 และนายธัชพร วัดอักษร เจ้าหน้าที่ สกร.2 พร้อมทั้งคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่พิพาท

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. นายสุริยา  ศรียะพงศ์ ผอ.สกร.2 และนายธัชพร  วัดอักษร เจ้าหน้าที่ สกร.2 พร้อมทั้งคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท  ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่พิพาท

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. นายสุริยา  ศรียะพงศ์ ผอ.สกร.2 และนายธัชพร  วัดอักษร เจ้าหน้าที่ สกร.2 พร้อมทั้งคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท 
ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่พิพาท กรณีการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินทับทางสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

แกลเลอรี่