Loading...

กองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

Office of the State Land Management

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 9.30 น. มีการประชุม กบร.จังหวัดพังงา

วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561  เวลา 9.30 น. มีการประชุม กบร.จังหวัดพังงา

วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561  เวลา 9.30 น. มีการประชุม กบร.จังหวัดพังงา 
ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา ชั้น 2
ศาลากลางจังหวัดพังงา โดยมี นายภาคภูมิ  อินทรสุวรรณ  รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน และมีนางยุพา คำมา ผู้แทนเลขานุการ กบร. เข้าร่วมประชุมด้วย 
ทั้งนี้มีเรื่องเพื่อพิจารณา 10 ราย  จำนวน 14 แปลง

แกลเลอรี่