Loading...

กองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

Office of the State Land Management

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายสุริยา ศรียะพงศ์ ผอ.สกร.2 และคณะเจ้าหน้าที่ กปร. พร้อมทั้งจ่าจังหวัดกระบี่และเจ้าหน้าที่ปกครองจังหวัดกระบี่ ร่วมหารือผลการดำเนินงานโครงการบูรณาการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดกระบี่

วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายสุริยา  ศรียะพงศ์ ผอ.สกร.2 และคณะเจ้าหน้าที่ กปร. พร้อมทั้งจ่าจังหวัดกระบี่และเจ้าหน้าที่ปกครองจังหวัดกระบี่ ร่วมหารือผลการดำเนินงานโครงการบูรณาการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดกระบี่

วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายสุริยา  ศรียะพงศ์ ผอ.สกร.2 และคณะเจ้าหน้าที่ กปร. พร้อมทั้งจ่าจังหวัดกระบี่และเจ้าหน้าที่ปกครองจังหวัดกระบี่ ร่วมหารือผลการดำเนินงานโครงการบูรณาการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ณ ศาลากลางจังหวัดกระบี่ และเวลา 13.00 น. นายสุริยา  ศรียะพงศ์ ผอ.สกร.2 และคณะเจ้าหน้าที่ กปร. พร้อมด้วยผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี 
ร่วมหารือและตรวจสอบพื้นที่พิพาท ประกอบการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ที่ดิน จำนวน 6 แปลงในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองเมืองฯ จังหวัดกระบี่

แกลเลอรี่