Loading...

กองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

Office of the State Land Management

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วันที่ 3 - 4 กันยายน 2561นายสุริยา ศรียะพงศ์ ผอ.สกร.2 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ กปร. ดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรม กรณีเพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) เลขที่ 32 และ 34 หมู่ที่ 7 ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

วันที่ 3 - 4 กันยายน 2561นายสุริยา  ศรียะพงศ์ ผอ.สกร.2 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ กปร. ดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรม กรณีเพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) เลขที่ 32 และ 34 หมู่ที่ 7 ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

วันที่ 3 - 4 กันยายน 2561นายสุริยา  ศรียะพงศ์ ผอ.สกร.2 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ กปร. ดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรม กรณีเพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) เลขที่ 32 และ 34 หมู่ที่ 7 ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 

แกลเลอรี่