Loading...

กองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

Office of the State Land Management

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การประชุมคณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 17 อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การประชุมคณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 17 อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การประชุมคณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ
ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561
ณ ห้องประชุมชั้น 17 อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

วันที่ 26 ก.ย.61 เวลา 09.30 น.ว่าที่ ร.ต.พีรพล มั่นจิตต์ ผอ.กปร.ได้เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ ครั้งที่ 11/2561 ณ ห้องประชุมชั้น 17 ทส. 
โดยมีนายเอกสิทธิ์ ชนะสิทธิ์ ผอ.กองเทคโนโลยีทำแผนที่ กรมที่ดิน เป็นประธาน มีนางอภิญญา นราธนากร ผอ.ส่วนวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศ กปร. เป็นเลขานุการ 
ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณารับเรื่องอ่าน แปลฯ เพื่อใช้ประกอบการพิสูจน์สิทธิตามมาตรการของ กบร.ให้กับ กบร.จ.จันทบุรี นครศรีธรรมราช รวม 8 ระวางแผนที่ 
และได้รับรองผลการอ่าน แปลฯรวม 11 ระวางแผนที่ เพื่อส่งให้ กบร.จ.นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลำปาง ตรัง นครศรีธรรมราช และภูเก็ต ใช้ประกอบการพิสูจน์สิทธิตามมาตรการของ กบร.ต่อไป

 

แกลเลอรี่