Loading...

กองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

Office of the State Land Management

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 10.30 น. มีการประชุม กบร.จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 10.30 น. มีการประชุม กบร.จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 10.30 น.
มีการประชุม กบร.จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร  รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน และมีนางยุพา คำมา ผู้แทนเลขานุการ กบร. เข้าร่วมประชุมด้วย
ทั้งนี้มีเรื่องสืบเนื่อง 1 เรื่อง และเรื่องพิจารณา จำนวน 2 เรื่อง 
-กรณีการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี วิทยาเขตโป่งสลอด
-กรณีการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานทับที่ดินของราษฎร

แกลเลอรี่