Loading...

กองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

Office of the State Land Management

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วันที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. จังหวัดราชบุรี จัดการประชุม กบร.จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/2561 ณ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี โดยนายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุม และนายสุริยา ศรียะพงศ์ ผอ.สกร.2 เป็นผู้แทนเลขานุการ กบร. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กปร. เข้าร่วมประชุมด้วย

วันที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. จังหวัดราชบุรี จัดการประชุม กบร.จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/2561 ณ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี โดยนายวีรัส  ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุม และนายสุริยา  ศรียะพงศ์ ผอ.สกร.2 เป็นผู้แทนเลขานุการ กบร. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กปร. เข้าร่วมประชุมด้วย

วันที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. จังหวัดราชบุรี จัดการประชุม กบร.จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/2561 ณ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี โดยนายวีรัส  ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุม และนายสุริยา  ศรียะพงศ์ ผอ.สกร.2 เป็นผู้แทนเลขานุการ กบร. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กปร. เข้าร่วมประชุมด้วย
ที่ประชุมมีเรื่องพิจารณา จำนวน 3 เรื่อง และเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว จำนวน 3 เรื่อง โดยที่ประชุมมีมติ ส่งอ่าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศ จำนวน 2 เรื่อง ( 3 ราย ) 
นอกจากนี้ นายมานพ  วุฒิกร เจ้าหน้าที่ สวภ. ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการ กบร. เรื่องขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ 
และจัดแสดงภาพถ่ายทางอากาศ รวมทั้งสาธิตการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ ด้วยกล้องมองภาพสามมิติ ให้แก่ กบร.จังหวัดราชบุรี และผู้เข้าร่วมประชุมด้วย โดยได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจาก กบร.จังหวัดราชบุรี และผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

แกลเลอรี่