Loading...

กองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

Office of the State Land Management

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วันที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 13.00 - 16.30 น. นายมูฮัมหมาด ยังหะสัน นวค.นผ.ชำนาญการพิเศษ ได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายโครงการสนับสนุนแผนงานการจัดการปัญหาที่ดินในหน้าที่ฝ่ายปกครอง รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของกรมการปกครอง ในหัวข้อ "แนวทางการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ" ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัล พาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีเจ้าหน้าประกอบด้วย จ่าจังหวัด ป้องกันจังหวัด ปลัดอำเภอ นิติกร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จากจังหวัดพิษณุโลก และอุตรดิตถ์ จำนวน 200 คน เข้ารับการอบรม

วันที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 13.00 - 16.30 น. นายมูฮัมหมาด ยังหะสัน นวค.นผ.ชำนาญการพิเศษ ได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายโครงการสนับสนุนแผนงานการจัดการปัญหาที่ดินในหน้าที่ฝ่ายปกครอง รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของกรมการปกครอง ในหัวข้อ "แนวทางการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ" ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัล พาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีเจ้าหน้าประกอบด้วย จ่าจังหวัด ป้องกันจังหวัด ปลัดอำเภอ นิติกร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จากจังหวัดพิษณุโลก และอุตรดิตถ์ จำนวน 200 คน เข้ารับการอบรม

วันที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 13.00 - 16.30 น. นายมูฮัมหมาด ยังหะสัน นวค.นผ.ชำนาญการพิเศษ ได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายโครงการสนับสนุนแผนงานการจัดการปัญหาที่ดินในหน้าที่ฝ่ายปกครอง รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของกรมการปกครอง ในหัวข้อ "แนวทางการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ" ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัล พาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีเจ้าหน้าประกอบด้วย จ่าจังหวัด ป้องกันจังหวัด ปลัดอำเภอ นิติกร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จากจังหวัดพิษณุโลก และอุตรดิตถ์ จำนวน 200 คน เข้ารับการอบรม

แกลเลอรี่