Loading...

กองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

Office of the State Land Management

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วันที่ 11 มิถุนายน​ 2563 เวลา 09.30 น. นางยุพา คำมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กปร. ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนเลขานุการ กบร. เข้าร่วมประชุม กบร.จังหวัดอุบลราชธานี​ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครอง​จังหวัด​อุบล​ราชธานี​ ชั้น​3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี​ โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์​ ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​อุบลราชธานี​ เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแก้ไขปัญหากรณีพิพาทในที่ดินของรัฐประเภทที่สาธารณ​ประโยชน์​ ในท้องที่อำเภอเมือง และอำเภอ​โขง​เจียม จังหวัดอุบลราชธานี​ การพิสูจน์สิทธิตามมาตรการของ กบร. ให้กับราษฎร รวมเป็นจำนวน 11 แปลง มติที่ประชุม 1. น่าเชื่อว่าอยู่มาภายหลังการเป็นที่ดินของรัฐ จำนวน 11 แปลง (ที่สาธารณ​ะ อ.​เมืองฯ)​ และให้ดำเนินการตาม​มาตรการ​ของ กบร. ข้อ 2 ต่อไป 2. ให้อำเภอโขงเจียม​และ อบต.โขงเจียม​ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่​ดูแล​รักษาและป้องกัน​ที่สาธารณ​ประโยชน์​ ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่กับผู้บุกรุก (ที่สาธารณ​ะ อ.โขงเจียม​)​

วันที่ 11 มิถุนายน​ 2563 เวลา 09.30 น. นางยุพา คำมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กปร. ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนเลขานุการ กบร. เข้าร่วมประชุม กบร.จังหวัดอุบลราชธานี​ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครอง​จังหวัด​อุบล​ราชธานี​ ชั้น​3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี​ โดยมีนายสฤษดิ์  วิฑูรย์​  ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​อุบลราชธานี​ เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแก้ไขปัญหากรณีพิพาทในที่ดินของรัฐประเภทที่สาธารณ​ประโยชน์​ ในท้องที่อำเภอเมือง และอำเภอ​โขง​เจียม จังหวัดอุบลราชธานี​ การพิสูจน์สิทธิตามมาตรการของ กบร. ให้กับราษฎร รวมเป็นจำนวน 11 แปลง มติที่ประชุม 1. น่าเชื่อว่าอยู่มาภายหลังการเป็นที่ดินของรัฐ จำนวน 11 แปลง (ที่สาธารณ​ะ อ.​เมืองฯ)​ และให้ดำเนินการตาม​มาตรการ​ของ กบร. ข้อ 2 ต่อไป 2. ให้อำเภอโขงเจียม​และ อบต.โขงเจียม​ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่​ดูแล​รักษาและป้องกัน​ที่สาธารณ​ประโยชน์​ ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่กับผู้บุกรุก (ที่สาธารณ​ะ อ.โขงเจียม​)​

วันที่ 11 มิถุนายน​ 2563 เวลา 09.30 น. นางยุพา คำมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กปร. ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนเลขานุการ กบร. เข้าร่วมประชุม กบร.จังหวัดอุบลราชธานี​ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครอง​จังหวัด​อุบล​ราชธานี​ ชั้น​3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี​ โดยมีนายสฤษดิ์  วิฑูรย์​  ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​อุบลราชธานี​ เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแก้ไขปัญหากรณีพิพาทในที่ดินของรัฐประเภทที่สาธารณ​ประโยชน์​ ในท้องที่อำเภอเมือง และอำเภอ​โขง​เจียม จังหวัดอุบลราชธานี​ การพิสูจน์สิทธิตามมาตรการของ กบร. ให้กับราษฎร รวมเป็นจำนวน 11 แปลง
มติที่ประชุม
1. น่าเชื่อว่าอยู่มาภายหลังการเป็นที่ดินของรัฐ จำนวน 11 แปลง (ที่สาธารณ​ะ อ.​เมืองฯ)​ และให้ดำเนินการตาม​มาตรการ​ของ กบร. ข้อ 2 ต่อไป
2. ให้อำเภอโขงเจียม​และ อบต.โขงเจียม​ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่​ดูแล​รักษาและป้องกัน​ที่สาธารณ​ประโยชน์​ ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่กับผู้บุกรุก (ที่สาธารณ​ะ อ.โขงเจียม​)​

แกลเลอรี่