Loading...

กองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

Office of the State Land Management

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วันที่ 23 พฤศจิกายน​ 2563 เวลา 13.30 น. นางยุพา คำมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กปร. ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนเลขานุการ กบร. เข้าร่วมประชุม กบร.จังหวัดอุทัยธานี​ ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด​อุทัยธานี​ โดยมีนาย​กลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี​ เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแก้ไขปัญหากรณีพิพาทในที่ดินของรัฐประเภทที่สาธารณ​ประโยชน์​ ในท้องที่อำเภอหนองฉาง จำนวน 1 แปลง ตามมาตรการของ กบร. ซึ่งที่ประชุมมีมติมอบให้อำเภอหนองฉาง อบต.ทุ่งโพ และสำนักงาน​ที่ดิน​จังหวัด​อุทัยธานี​ สาขาบ้านฉาง ร่วมกันรังวัดตรวจสอบ​ว่า ที่ดินแปลงพิพาทบุกรุก​ลำเหมืองหรือไม่ จำนวนเนื้อที่ดินเท่าใด แล้วนำเข้าที่ประชุม​ กบร. จังหวัดอุทัยธานี​ พิจารณา​อีกครั้งหนึ่ง

วันที่ 23 พฤศจิกายน​ 2563 เวลา 13.30 น. นางยุพา คำมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กปร. ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนเลขานุการ กบร. เข้าร่วมประชุม กบร.จังหวัดอุทัยธานี​ ครั้งที่ 3/2563   ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด​อุทัยธานี​ โดยมีนาย​กลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี​ เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแก้ไขปัญหากรณีพิพาทในที่ดินของรัฐประเภทที่สาธารณ​ประโยชน์​ ในท้องที่อำเภอหนองฉาง จำนวน 1 แปลง ตามมาตรการของ กบร. ซึ่งที่ประชุมมีมติมอบให้อำเภอหนองฉาง อบต.ทุ่งโพ และสำนักงาน​ที่ดิน​จังหวัด​อุทัยธานี​ สาขาบ้านฉาง ร่วมกันรังวัดตรวจสอบ​ว่า ที่ดินแปลงพิพาทบุกรุก​ลำเหมืองหรือไม่ จำนวนเนื้อที่ดินเท่าใด แล้วนำเข้าที่ประชุม​ กบร. จังหวัดอุทัยธานี​ พิจารณา​อีกครั้งหนึ่ง

วันที่ 23 พฤศจิกายน​ 2563 เวลา 13.30 น. นางยุพา คำมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กปร. ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนเลขานุการ กบร. เข้าร่วมประชุม กบร.จังหวัดอุทัยธานี​ ครั้งที่ 3/2563   ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด​อุทัยธานี​ โดยมีนาย​กลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี​ เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแก้ไขปัญหากรณีพิพาทในที่ดินของรัฐประเภทที่สาธารณ​ประโยชน์​ ในท้องที่อำเภอหนองฉาง จำนวน 1 แปลง ตามมาตรการของ กบร. ซึ่งที่ประชุมมีมติมอบให้อำเภอหนองฉาง อบต.ทุ่งโพ และสำนักงาน​ที่ดิน​จังหวัด​อุทัยธานี​ สาขาบ้านฉาง ร่วมกันรังวัดตรวจสอบ​ว่า ที่ดินแปลงพิพาทบุกรุก​ลำเหมืองหรือไม่ จำนวนเนื้อที่ดินเท่าใด แล้วนำเข้าที่ประชุม​ กบร. จังหวัดอุทัยธานี​ พิจารณา​อีกครั้งหนึ่ง

แกลเลอรี่