Loading...

กองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

Office of the State Land Management

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วันที่ 9 กุมภาพันธ์​ 2564 เวลา 13.30 น. นางยุพา คำมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กปร. ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนเลขานุการ กบร. เข้าร่วมประชุม กบร.จังหวัดภูเก็ต​ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต​ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี วิกรม จากที่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต​ เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแก้ไขปัญหากรณีพิพาทในที่ดินของรัฐประเภทที่ป่าไม้ มนท้องที่อำเภอเมืองฯ และ อำเภอกระทู้ จำนวน 4 แปลง ตามมาตรการของ กบร. ซึ่งที่ประชุมมีมติ 1. น่าเชื่อว่าราษฎรเข้าครอบครองทำประโยชน์​มาก่อนการเป็นที่ดินของรัฐตามผลการอ่าน แปลฯ จำนวน 3 แปลง 2. ราษฎรไม่นำพยานหลักฐานตามมาตรการ กบร. มาประกอบการพิสูจน์​สิทธิฯ มนชั้นนี้จึงยังไม่รับพิจารณา

วันที่ 9 กุมภาพันธ์​ 2564 เวลา 13.30 น. นางยุพา คำมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กปร. ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนเลขานุการ กบร. เข้าร่วมประชุม กบร.จังหวัดภูเก็ต​ ครั้งที่ 1/2564  ณ ห้องประชุม ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต​ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี วิกรม จากที่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต​ เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแก้ไขปัญหากรณีพิพาทในที่ดินของรัฐประเภทที่ป่าไม้ มนท้องที่อำเภอเมืองฯ และ อำเภอกระทู้  จำนวน 4 แปลง ตามมาตรการของ กบร. ซึ่งที่ประชุมมีมติ 1. น่าเชื่อว่าราษฎรเข้าครอบครองทำประโยชน์​มาก่อนการเป็นที่ดินของรัฐตามผลการอ่าน แปลฯ จำนวน 3 แปลง 2. ราษฎรไม่นำพยานหลักฐานตามมาตรการ กบร. มาประกอบการพิสูจน์​สิทธิฯ มนชั้นนี้จึงยังไม่รับพิจารณา

วันที่ 9 กุมภาพันธ์​ 2564 เวลา 13.30 น. นางยุพา คำมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กปร. ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนเลขานุการ กบร. เข้าร่วมประชุม กบร.จังหวัดภูเก็ต​ ครั้งที่ 1/2564  ณ ห้องประชุม ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต​ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี วิกรม จากที่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต​ เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแก้ไขปัญหากรณีพิพาทในที่ดินของรัฐประเภทที่ป่าไม้ มนท้องที่อำเภอเมืองฯ และ อำเภอกระทู้  จำนวน 4 แปลง ตามมาตรการของ กบร. ซึ่งที่ประชุมมีมติ
1. น่าเชื่อว่าราษฎรเข้าครอบครองทำประโยชน์​มาก่อนการเป็นที่ดินของรัฐตามผลการอ่าน แปลฯ จำนวน 3 แปลง
2. ราษฎรไม่นำพยานหลักฐานตามมาตรการ กบร. มาประกอบการพิสูจน์​สิทธิฯ มนชั้นนี้จึงยังไม่รับพิจารณา

แกลเลอรี่