Loading...

กองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

Office of the State Land Management

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ถาม-ตอบ

ค้นหาคำถาม

ถาม-ตอบ

คุณสามารถฝากคำถามที่คุณสงสัยกับทางเราได้โดยการกดปุ่ม "แจ้งคำถาม" ด้านข้างนี้

แบบฟอร์มฝากคำถาม

รบกวนสอบถามหน่อยนะค่ะ ตอนนี้ทราบแล้วว่า พื้นที่พิพาท รายนายสนตอน มาอูน สิ้นสุดกระบวนการอ่านแปล ซึ่งได้เข้ามาดูในเว็บไซต์ สำนักแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (สบร.)แล้ว แต่ถ้าต้องการอยากทราบผลว่าเป็นอย่างไร สามารถดูได้จากที่ใหนคะ รบกวนตอบคำถามส่งกลับเมลนี

Answer

ท่านสามารถติดต่อสอบถามความคืบหน้าของเรื่องได้โดยตรงจากที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา เนื่องจากปลัดจังหวัดเป็นฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐจังหวัดสงขลา (กบร.จังหวัดสงขลา) ทั้งนี้คณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ ได้ส่งผลการอ่านแปลตีความภาพถ่ายทางอากาศให้ กบร.จังหวัดสงขลา ใช้ประกอบการพิจารณาพิสูจน์สิทธิ์ฯ ตามมาตรการของ กบร. แล้ว บริเวณที่พิพาทรายนายสนตอน มาอูน ตามหนังสือที่ ทส 0203/327 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธาน กบร.จังหวัด เรื่อง ขอออกโฉนดที่ดินในเขตที่ดินของรัฐ

ผู้ตอบ: Office of the State Land Management Admin
วันที่ : 16 มิ.ย. 60
จำนวนทั้งหมด 1 รายการ
1